مرور رده

اجتماعی

بهار امسال با اینکه بسیار متفاوت از سالهای پیش شروع شد و تقریبا هیچ ویژگی آن شبیه سال های پیش نیست. اما یک ویژگی را محکم نگه داشته و تغییری در آن ایجاد نکرده است و آن خواب آلودگی بهار است که خیلی ها به آن دچار هستند. تا بدن به شرایط جدید عادت کرده و بتواند این رخوت و خواب آلودگی بهار را رها کند مدتی…
ادامه مطلب ...