مرور رده

سلامتی

ورزش خانگی در ایام قرنطینه در شرایط تعطیلی سالن های ورزش و کاهش چشمگیر تحرک فیزیکی افراد در قرنطینه، ورزش خانگی روزانه از ضرورت های حفظ نشاط و سلامت در روزهای خانه نشینی برای قطع زنجیره انتقال کرونا است. البته با توجه به سبک زندگی شهری و نوع رژیم غذایی، شاید بهتر باشد این ورزش و تحرک در منرل را…
ادامه مطلب ...