چرا زبان کره ای را یاد بگیریم؟ پاسخ ساده این است که هیچ چرایی برای اینکه زبان کره ای یاد بگیریم نیست. شاید در نخستین دیدگاه، این علاقه من و شما هست که چه زبانی را می خواهید یاد بگیرید. شاید شما به عنوان یک ایرانی که تنها پارسی می دانید، دوست دارید زبان های دیگر رایج در ایران خودمان که میان مردم…
ادامه مطلب ...