مرور برچسب

تاثیر اینترنت بر روح و روان

تاثیر اینترنت بر مغز چگونه است؟ مفید یا مضر؟ در رابطه با تاثیرات اینترنت و شبکه های نظیر آن مانند امواج الکترونیک و.. اظهار نظرات زیادی وجود دارد و تحقیقات زیادی از سراسر دانشگاه ها و گروه های تحقیقاتی معتبر انجام شده.
ادامه مطلب ...